KInTe

I KONFERENCJA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH - www.kinte.pl

organizowana przez firmę SIMLOGIC.

Podjęcie wyzwania organizacji konferencji naukowo – technicznej stanowi odpowiedź względem wyraźnej potrzeby wymiany doświadczeń praktycznych oraz zawodowych pomiędzy Kontrahentami
a centrum serwisowo – szkoleniowo – kompetencyjnym rozwiązań automatyki – SIMLOGIC.

Tematyka konferencji skupia wokół siebie zarówno dostawców produktów i rozwiązań technicznych oraz pracowników firm produkcyjnych, zajmujących się w codziennej pracy wdrażaniem nowych rozwiązań i technologii, utrzymaniem ruchu, prewencją, nadzorem i monitorowaniem produkcji, logistyką oraz planowaniem wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami w zarządzaniu.

Rozwinięcie skrótu KINTE - KONFERENCJA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

Trójkolorowe logo konferencji powstało na podstawie modelu RGB łączenia barw. Odpowiednie zestawienie kolorów zapewniło osiągnięcie efektu spójności kolorystyki, dowolne kombinacje ilościowe umożliwiają natomiast uzyskanie szerokiego zakresu barw pochodnych, odzwierciedlając obszerny zakres problematyki konferencji. Zastosowanie zyskała również synteza addytywna obrazująca wzajemne interakcje zjawisk i mechanizmów związanych z produkcją oraz utrzymaniem w ruchu maszyn przemysłowych.

Uczestnictwo w pierwszej edycji konferencji o charakterze zamkniętym zaproponowano przedstawicielom określonych firm, głównie Kontrahentom, korzystającym z oferowanych przez nas usług, w zakresie przeprowadzonych modernizacji, retrofitów, serwisów lub szkoleń, dlatego też niektórzy z Państwa otrzymali zaproszenia z propozycją udziału, wystąpienia z referatem oraz wspólnego opracowania krótkiej prezentacji obejmującej tematykę ważną dla Państwa Zakładu.

Wyrażam głęboką nadzieję, iż wspólnie zdołamy przekształcić KINTE w organizowaną regularnie ogólnopolską konferencję naukowo – techniczną, skupiającą corocznie rzesze uczestników, chcących podjąć problematykę najnowocześniejszych technologii i wdrożeń, wyrazić własną opinię, wymienić poglądy, spostrzeżenia, zyskując możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy oraz czerpania z doświadczeń innych przedstawicieli branży.

Z poważaniem

dr inż. Mariusz Jabłoński

Dyrektor SIMLOGIC.

Informacje o konferencji

Konferencja Innowacyjnych Technologii Maszyn i Urządzeń Przemysłowych stanowi odpowiedź wobec potrzeby wymiany doświadczeń praktycznych i zawodowych pomiędzy Kontrahentami, centrum SIMLOGIC oraz dostawcami produktów i rozwiązań na rynek polski – udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele firm, będących liderami w branży automatyki przemysłowej. Firmą wspierającą nas w przygotowaniach jest firma EATON – Sponsor Główny Konferencji.

Organizator, Sponsorzy i Partnerzy

Organizator:

Partner Główny:

Partner Branżowy:


Partnerzy Merytoryczni:


Partner Honorowy:

Partner Medialny: