Polityka prywatności

1. Definicje:

Administrator - administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) którym jest firma SIMLOGIC. Iwona Jabłońska 92-318 Łódź, ul. Piłsudskiego 141
Dane Osobowe - dane osobowe Użytkowników przekazywane w związku z korzystaniem z usług serwisu www.abc.simlogic.pl

Operator Serwisu

SIMLOGIC. Iwona Jabłońska
ul. Piłsudskiego 141, nr 141, 92-318 Łódź, woj. łódzkie,
NIP: 727-241-49-95

Serwis - serwis internetowy udostępniany w domenie serwis-simlogic.pl ;
Usługi - usługi realizowane w ramach Serwisu;
Użytkownik - użytkownik Serwisu.

2. Informacja ogólne pozyskiwania informacji o użytkownikach

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www.

3. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

Korzystanie z Usług wiąże się z koniecznością podania przez Użytkowników Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych uniemożliwia korzystanie z Usług. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP komputera). Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim,

4. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może prosić Użytkowania o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: Imię, Nazwisko, adres e-mail.

5. Prawa Użytkownika

Użytkownik na prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
Użytkownik uprawniony jest do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania czynności zmierzających do aktualizacji Danych Osobowych na swoim koncie.
Użytkownik ma w każdym czasie prawo do usunięcia Danych Osobowych.
Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności i określenia zakresu odpowiedzialności Użytkownika.

6. Informacja plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies).

6.1. Cookies „sesyjne"

Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.2. Cookies „Stałe"

Cookies „stałe" są plikami cookies przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych a cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,HTTPS
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, Administrator nie łączy tych danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika (za wyjątkiem sytuacji kiedy jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Usługi), zaś tak uzyskane dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

8. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 
W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępować zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • Safari(iOS)
 • Windows Phone
 • Blackberry

9. Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania niezbędnych informacji. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególność informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Adres e¬mail, pod którym można skontaktować się z Administratorem: admin@simlogic.pl

10. Odpowiedzialność

W przypadku naruszenia zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji użytkownik, który dopuścił się takich naruszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności służbowej (porządkowej lub dyscyplinarnej) i karnej, w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

11. Postanowienia dotyczące polityki bezpieczeństwa

Firma SIMLOGIC realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych zabrania tworzenia zbiorów danych osobowych, a także gromadzenia w zbiorach lub poza nimi kategorii danych osobowych innych niż niezbędne dla realizacji projektów.


Informacje o konferencji

Konferencja Innowacyjnych Technologii Maszyn i Urządzeń Przemysłowych stanowi odpowiedź wobec potrzeby wymiany doświadczeń praktycznych i zawodowych pomiędzy Kontrahentami, centrum SIMLOGIC oraz dostawcami produktów i rozwiązań na rynek polski – udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele firm, będących liderami w branży automatyki przemysłowej. Firmą wspierającą nas w przygotowaniach jest firma EATON – Sponsor Główny Konferencji.

Organizator, Sponsorzy i Partnerzy

Organizator:

Partner Główny:

Partner Branżowy:


Partnerzy Merytoryczni:


Partner Honorowy:

Partner Medialny: