Zakład Techniki Sterowania jest jednym z czterech zakładów Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej.

W swojej pracy dydaktycznej i badawczej zespół pracowników zakładu od wielu lat zajmuje się analogowymi i cyfrowymi elementami i układami sterowania.

Prace naukowe Zakładu Teorii Sterowania koncentrują się na badaniach podstawowych w dziedzinie nowoczesnych metod sterowania i ich zastosowaniu do sterowania układami elektromechanicznymi.

W ostatnich latach tematyka naukowo-badawcza Zakładu Techniki Sterowania koncentruje się wokół zagadnień, związanych z zastosowaniem teorii sterowania w napędach elektrycznych ze sterowaniem mikroprocesorowym przy wykorzystaniu mikroprocesorów sygnałowych oraz w układach automatyki przemysłowej z wykorzystaniem sterowników programowalnych.

Zakład Techniki Sterowania może pochwalić się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami autorskimi wykonanymi przy współpracy z przemysłem.
Zakład Transportu i Przetwarzania Energii w Instytucie Elektroenergetyki PŁ

Tradycje Zakładu sięgają roku 1945, kiedy to utworzona została w Politechnice Łódzkiej Katedra Kolei i Napędu Elektrycznego. Katedra korzystała początkowo z pomieszczeń i opieki merytorycznej Katedry Elektrotechniki Ogólnej.

Aktualne PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE:

Dobór parametrów trakcyjnego układu zasilania i rozwiązań taborowych zwiększających efektywność energetyczną hamowania z odzyskiem energii.
Rozbudowa systemu Automatycznego prowadzenia pociągu o funkcje pozwalające na zmniejszenie zużycie energii przez pociągi metra.
Informacje o konferencji

Konferencja Innowacyjnych Technologii Maszyn i Urządzeń Przemysłowych stanowi odpowiedź wobec potrzeby wymiany doświadczeń praktycznych i zawodowych pomiędzy Kontrahentami, centrum SIMLOGIC oraz dostawcami produktów i rozwiązań na rynek polski – udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele firm, będących liderami w branży automatyki przemysłowej. Firmą wspierającą nas w przygotowaniach jest firma EATON – Sponsor Główny Konferencji.

Organizator, Sponsorzy i Partnerzy

Organizator:

Partner Główny:

Partner Branżowy:


Partnerzy Merytoryczni:


Partner Honorowy:

Partner Medialny: